• Arvo (3rd floor), Arvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere, Finland
 
 
 
 
 

http://areena.yle.fi/1-3653204